Projectes

Hospitals


Residencies de gent gran

Els gossos proporcionen un sentiment de seguretat i un sentit de permanència, especialment important per a les persones grans.
En aquest col·lectiu cal tractar l’aïllament o soledat, la debilitació física i mental, la desorientació i la necessitat d’una guia en l’espai i el temps, la passivitat causada per la desocupació i també la tendència a la pèrdua d’ànim.


Persones amb diversitat intel·lectual i física

Les persones amb diversitat intel·lectual necessiten un nivell més alt de motivació per seguir una activitat, la presència del gos facilita aquesta interacció permetent millorar aspectes psicològics com l’autoestima i la capacitat, la comunicació verbal, desenvolupar habilitats socials, disminuir les conductes desadaptatives, treballar activitats de la vida diària o de l’àrea psicomotora.

En canvi, la acceptació incondicional del gos independentment del nostre aspecte físic crea un entorn favorable per treballar en un entorn relaxat aspectes com el psicològic, cognitiu, àrea psicomotora, llenguatge i comunicació, el sensorial o afectiu-social.