Què fem?

Aquest projecte consisteix en la utilització de gossos de teràpia amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que intervinguin en les sessions, millorant aspectes a nivell físic, social, educatiu, emocional i/o cognitiu. En les sessions la unitat d’intervenció ( tècnic i gos ) treballen objectius terapèutics concrets i fixats conjuntament amb un professional del centre ( psicòleg, terapeuta, etc.. ).

Fundació MAP 2019-2020

En que ens ajuda el gos?

El gos de teràpia es comporta com un facilitador, motivador o mecanisme de recolzament per l’usuari, aconseguint d’una forma més lúdica i ràpida els objectius terapèutics plantejats inicialment pel centre. La Teràpia Assistida amb gossos proporciona interaccions positives entre un ésser humà i un animal a través de la incorporació de les capacitats i habilitats d’un animal de teràpia en un entorn terapèutic, facilitant la recuperació i manteniment de la persona tant a nivell físic com mental i/o emocional, millorant en definitiva la qualitat de vida de les persones.

Residència Torreblanca 2019-2020

Com son les sessions?

Les sessions tenen una durada de 1 hora i es realitzen en el mateix centre o residència, en espais o sales polivalents prou amples on poder desenvolupar sessions individuals o per grups de 4 a 8 persones, agrupant els usuaris segons el seu nivell d’autonomia i capacitats. També i aprofitant les èpoques de bon temps es poden utilitzar espais exteriors com ara jardins o terrasses, així com fer sortides o passejades pel carrer . L’activitat de TAG Garrotxa s’inicia el mes de setembre i finalitza al juliol, aprofitant el calorós mes d’agost pel descans de l’equip de teràpia. La dedicació per centre i dia és d’un mínim de 2 hores .

CEE Dr.Ramon Suriñach 2020-2021

Objectius

Volem millorar la qualitat de vida dels usuaris utilitzant els gossos com eina i canal per recolzar la tasca socioeducativa i psicosocial del professional. Els objectius generals que engloben i cobreixen les necessitats de les persones que conformen el col·lectiu al que ens dirigim, són els següents :

• Físics : rehabilitació física, estimulació sensorial, millora de les habilitats fines i gruixudes, millora de la mobilitat i de l’equilibri.


• Socials: treball de les habilitats socials i les pautes de conducta, potenciació i millora des interaccions amb els altres, afavoriment de la connexió i comunicació amb l’entorn.


• Psicològics: millora de l’autoestima, foment de la responsabilitat, capacitat i competència, reducció dels nivells d’ansietat i reducció de la sensació de soledat.


• Cognitius: estimulació del llenguatge, la memòria recent, augment i/o manteniment de la capacitat de concentració i atenció.